HajMaBooks

İslam

  • Kitabın Yazarı: Rafig Aliyev ,
  • Kitabın Kateqoriyaları: Din ,
  • Səhifə Sayı: 325
  • Buraxılış İli: 2004
  • Kitabı Satan: HajMa
  • Kitabın Dili: Azərbaycan dili
Pulsuz

Tab Article

İslam VII əsrin əvvəllərində Ərəbistan yarımadasının qərbində meydana çıxmışdır. Kitabı ərəb dilində, Peyğəmbəri ərəb olan, ərəb qəbilələri arasında təşəkkül tapan bu din az bir zaman içərisində bütün Ərəbistanı öz bayrağı altında birləşdirmiş, Ərəbistan yarımadası hüdudlarını aşa¬raq Asiya, Afrika və Avropanın bir çox Ölkələrində yayıla bilmişdir. Bu gün dünyada ən geniş yayılmış dinlərdən biri olan İslam artıq on dörd əsrdir ki, öz mənəvi dəyərləri, əxlaq və hüquq normaları, mədəniyyətqurma qüdrəti və təliminin universallığı sayəsində artır və güclənir, öz ardı¬cıllarının həyatını, adət-ənənələrini, davranış və düşüncə tərzini müəyyən edir, onlara dünyaduyumu yə mənəviyyatın təməlini təşkil edən meyarlar verir. Bu müddət ərzində Azərbaycan xalqı da başqa müsəlman xalqları kimi is¬lam dəyərlərindən bəhrələnmiş, bu dinin saflaşdırıcı mədəni ənənələrindən təsirlənmişdir. İslama, onun Kitabının tarixinə, Peyğəmbərinin həyat, yoluna, bu dinin təbliğ etdiyi mənəvi dəyərlərə təbii maraq da buradan doğur.

Rəy Bildir

 

Brand Slider

Bütün Yazarlar

Annie Dyer

Ellen Støkken Dahl

Tamriko Sholi

Yashar Bunyad

Ashley Weaver

Rafel Nadal

Dan Arieli

Caroline Kepnes

Sean Michael

Andrzej Gryżewski

Bill George

Jennifer McMahon