HajMaBooks

İslam və Bioetika

  • Kitabın Yazarı: Qamar khanum Cavadlı ,
  • Kitabın Kateqoriyaları: Din ,
  • Səhifə Sayı: 366
  • Buraxılış İli: 2017
  • Kitabı Satan: HajMa
  • Kitabın Dili: Azərbaycan dili
Pulsuz

Tab Article

Bismillahir-rəhmanir-rəhim! Müasir dönəmdə bütün bəşəriyyətin elm və din arasında qarşılıqlı münasibətlər qurmağa çalışması, yaşadığımız texniki inqilablar dövründə dini-mənəvi dəyərlərin cəmiyyətdə öz yerini tutması, insan haqları baxımından etik normalara əməl olunması bugünkü hə- yatın qlobal problemləri qismindədir. 21-ci əsrdə süni şəkildə formalaşdırılmış ideyaların doğurduğu yeni problemlərin, özəlliklə tibbi-bioloji inqilab adı altında cəmiyyətə təlqin edilən mənəvi postulatların mey- dana çıxması dini sahəyə elmi cəhətdən yanaşmanın aktuallığını artırır.

Rəy Bildir

 

Brand Slider

Bütün Yazarlar

Ben Elton

Winston Groom

Alicia Dyal

Becca Seymour

Maxim Shattam

Niall Ferguson

Rensome Riggs

Emily Suvada

Jamie Chan

Peter James

Ann Carol Crispin

John C. Maxwell