HajMaBooks

Əhli-Beyt (ə) Quranda və hədisdə (1-ci hissə)

  • Kitabın Yazarı: Ayatollah Muhammad Mohammed Reşahri ,
  • Kitabın Kateqoriyaları: Din ,
  • Səhifə Sayı: 320
  • Buraxılış İli: 2009
  • Kitabı Satan: HajMa
  • Kitabın Dili: Azərbaycan dili
Pulsuz

Tab Article

Adəm övladının hidayət olunması Allahın Öz hikməti və rəhməti ilə Özünə vacib etdiyi bir əməldir. Bu hidayət birinci növbədə batini dəlil, yəni əql, daha sonra peyğəmbərlər və asimani kitablar vasitəsilə həyala keçirilirdi. Lakin müəyyən zaman çərçivəsində əncam tapan bu hidayətin peyğəmbərlərin vəfatından sonra sabit və davamlı, həmçinin hər növ təhrifdən uzaq qalması üçün Qadir Allah tərəfindən təyin olunan qoruyucuya ehtiyacı var idi. Peyğəmbərlərin vəfatından və bəzi hallarda qeybə çəkilməsindən sonra vəsilər və övliyalar vasitəsilə onların canişinliyi və vəsiliyi məsələsi bu zərurətdən yaranan bir hökmdür. Buna görə də hər bir peyğəmbər özündən sonra öz vəzifəsinə və risalətinə münasib bir canişin və vəsiyə malik olmuşdur.

Rəy Bildir

 

test 1


test 2


Brand Slider

Bütün Yazarlar

David Carey

Orhan Pamuk

Ransom Riggs

Mark Burnell

Dixie Lynn Dwyer

Mark Lutz

Terry Pratchett

Vi Keeland

Adriana Mather

Viktor Suvorov

Vladimir Dal

Michael Puett