HajMaBooks

Şəriət hökmlərinin izahi

  • Kitabın Yazarı: Ayətullah Fazil Lənkərani ,
  • Kitabın Kateqoriyaları: Din ,
  • Səhifə Sayı: 369
  • Buraxılış İli: 2006
  • Kitabı Satan: Emil Babayev
  • Kitabın Dili: Azərbaycan dili
Pulsuz

Tab Article

Üsuli-dində təqlid etmək caiz deyildir. Müsəlman bir şəxs üsuli dində yəqinə çatmalıdır. Dinin qeyri-zəruri hökmlərində isə ya müctehid olub öz ictihadına uyğun əməl etməli, ya müctehidə təqlid etməlidir (yə’ni onun göstərişlərinə müvafiq olaraq əməl etməlidir), ya da ehtiyatın keyfiyyətinə agah olduğu halda ehtiyata əməl etməlidir ki, öz şər’i vəzifəsini yerinə yetirdiyinə yəqin etsin. Məsələn, əgər müctehidlərdən bə’ziləri müəyyən bir əməlin haram olduğunu, bə’ziləri isə haram olmadığını deyirlərsə o əməli yerinə yetirməsin. Habelə, əgər müəyyən bir əməli bə’ziləri vacib, bə’ziləri isə müstəhəb hesab edirlərsə, o əməli yerinə yetirsin. Həmçinin ehtiyatın keyfiyyətində də ehtiyata əməl etmək vacibdir, yə’ni əgər bir neçə yolla ehtiyat etmək mümkün olarsa, ehtiyata müvafiq olan yolu seçsin.

Rəy Bildir

 

Brand Slider

Bütün Yazarlar

Arlie Russell Hochschild

Pavel Kornev

Alessio Forgione

Gary E. Stroik

Jacob Teitelbaum

Elizabeth Lennox

Robert Irwin

Ian Dyer

Robert Sharenow

David Osbourne

Bob Garcia

Austin Siegemund-Broka